Pony Power voor Kids:

Dit is een unieke sociale vaardigheidstraining voor  kinderen van 6 - 11 jaar.


Pony Power voor kids! 

De naam zegt het al. In je kracht staan! Krachtig zijn en krachtig overkomen!

De cursus Pony Power voor Kids is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich in rap tempo. Het schoolsysteem, de omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk op het kind.

We zien een steeds grotere behoefte ontstaan aan extra begeleiding, naast het reguliere aanbod, voor kinderen in deze leeftijdsgroep. 

De cursus richt zich met name op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden voor het kind. Zo ondersteunt onze leermethode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. We werken aan het herkennen van de eigen comfort zone en het bewaken van de grenzen.

De IK-boodschap helpt het kind om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil, en om dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te kunnen communiceren.


Doordat de cursus met hulp van pony's wordt gegeven, leren de kinderen op een hele prettige, praktische manier over de inhoud van de thema's. Elk stuk theorie wordt gekoppeld aan één of meer praktische oefeningen met de pony's. Leren is leuk! Kinderen zien hoe de lesstof in de praktijk werkt. Wat werkt wel en wat werkt niet. We zien hierdoor een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen ontstaan en in enkele weken groeien ze figuurlijk in hun welbevinden en sociale vaardigheden. Kinderen die deelnemen aan de cursus Pony Power voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en ze durven hun grenzen te verleggen. De kinderen werken samen aan opdrachten binnen een bepaald thema. Zij ontvangen directe feedback van de pony of het paard, maar ook wordt besproken wat er gebeurd tijdens de oefeningen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de trainingen.


In beweging:

DOEN - ERVAREN - LEREN!

Er is veel beweging in deze cursus, letterlijk omdat de kinderen en de pony's elkaar in beweging zetten, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

De oefeningen vinden plaats vanaf de grond, er wordt niet paard gereden. Kleding en schoenen die comfortabel zitten en lekker vies mogen worden zijn een must tijdens de trainingsmomenten.


De cursus Pony Power voor Kids bestaat uit:

  • 5 lessen van 2 uur
  • Een terug-kom-middag
  • Een werkboek
  • Een diploma uitreiking
  • De mogelijkheid van een lidmaatschap van de Pony Power Club (met 6 jaarlijkse bijeenkomsten)

Maximaal aantal deelnemers per cursus is 6 kinderen.


De Pony's:

Er is bewust gekozen voor een cursus mét pony's. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.

Het samenzijn met de pony's versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een 'positief' stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine) van het kind, waardoor het kind zijn/haar zorgen even kan vergeten.

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.


Het Werkboek

Elk kind krijgt zijn/haar eigen persoonlijk Pony Power werkboek. Hierin staat de theorie van de 5 les thema's uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen.

De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders,  broers, zussen of andere familieleden. 

Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis gaan krijgen.

De kracht van deze cursus zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids op zaterdag, het leeft door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.


Enkele weken voor dat de Pony Power voor Kids Cursus start organiseer EquiKiddo altijd een gratis informatiemiddag. Tijdens deze middag wordt er meer uitleg gegeven over wat de trainingen inhouden, de kinderen mogen kennis maken met de pony’s en ervaren wat we in de lessen doen.

Uw kind aanmelden voor de volgende informatiemiddag of Cursus? Klik hier voor de agenda  en lees wanneer de eerstvolgende informatiedag of cursus start. 

Voor meer informatie of overige vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of stuur een e-mail naar info@EquiKiddo.nl.