Paardenkracht voor Pubers:

Dit is een unieke sociale vaardigheidstraining voor  kinderen van 11 - 17 jaar.


Wat is het je waard, zo sterk te voelen als een paard?

Paardenkracht voor Pubers!

Paardenkracht voor Pubers is een uniek programma voor kinderen vanaf 11 jaar

Puberen is niet gemakkelijk!

Jouw  zoon of dochter bevindt zich in de puberteit. Als ouders van een puberend kind kan het leven soms knap ingewikkeld zijn. Er vinden veel veranderingen plaats in deze levensfase.

Elkaar begrijpen en met elkaar samenwerken op een prettige manier kan al een hele uitdaging zijn. 

Daarnaast maak je je als ouders regelmatig zorgen over hoe jouw kind zich staande houdt in de 'grote' wereld en of het zich voldoende kan ontwikkelen op zijn eigen manier. 

Wanneer laat je als ouders de touwtjes los(ser) en wanneer niet?

In de cursus Paardenkracht voor Pubers behandelen wij thema's welke voor het puberend kind en hun ouders heel actueel zijn. De thema's ondersteunen de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, zodat uw zoon of dochter een positief zelfbeeld kan ontwikkelen en zich goed kan manifesteren in lastige situaties. 

U kunt als ouder over de schouder van uw kind meekijken tijdens deze cursus. In het "persoonlijk Paardenkrachtboek" komen opdrachten aan bod waarbij uw puber wordt uitgedaagd tot communicatie en samenwerken met u.


In beweging:

In deze cursus werken we niet met saaie zit sessies maar worden de kinderen letterlijk in beweging gezet. Doordat de cursus een afwisselende en praktische invulling heeft, zorgen wij ervoor dat leren leuk wordt. De theorie van de cursus wordt afgewisseld met praktische oefeningen in combinatie met paarden. De kinderen gaan aan de slag met de thema's en leren door zelf te doen en te ervaren.

De thema's hebben direct verband met hele praktische situaties, waar het kind in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Denk aan zelfvertrouwen, zelfverzekerd zijn, grenzen bewaken, communiceren, samenwerken en met emoties omgaan.

Doordat wij in groepsverband werken, leren de kinderen ook van elkaars processen. Inzicht in elkaars situatie, maar ook op elkaar leren afstemmen lopen als een rode draad door deze cursus.

Ons motto is DOEN-ERVAREN-LEREN. Samen in beweging komen, samen groeien!


Paardenkracht:

Wat maakt deze cursus uniek? Wij zetten in onze leerprocessen heel bewust de kracht van het paard in. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.

Het samenzijn met de paarden versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en samenzijn met de paarden wordt er een positief stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine), waardoor het kind zijn zorgen kan vergeten, en even in het moment zelf is.

Daarnaast leren we door de samenwerking met de paarden veel over gedragsvaardigheden. Het paard spiegelt het kind, en laat het kind daardoor letterlijk naar zichzelf kijken. Kinderen krijgen hierdoor inzichten in hun eigen gedrag en zien ook de gevolgen hiervan. Doordat het geleerde direct wordt toegepast in de praktijk kan het kind een positieve ervaring opdoen en wordt het geleerde direct bekrachtigd. De directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen. Er wordt tijdens de lessen niet paardgereden, alle oefeningen vinden plaats vanaf de grond, naast het paard.


Het werkboek:

Elk kind krijgt zijn/haar eigen "Persoonlijk Paardenkrachtboek" tijdens de cursus. Hierin staat de theorie van de 5 les thema's uitvoerig beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De oefeningen worden voor een klein gedeelte tijdens de cursus uitgevoerd. Het kind neemt het lesboek iedere week mee naar huis zodat er ook thuis in het boek gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders, broers, zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis krijgen. De kracht van deze cursus zit voor een deel in de driehoek kind-ouders-coach. Het blijft niet bij de 2-uurtjes les, het leeft door thuis, op school, en bij andere activiteiten.


De cursus Paardenkracht voor Pubers bestaat uit:

  • 5 lessen van 2 uur met elk een nieuw thema
  • Een uniek eigen werkboek
  • Een verslag voor de ouders
  • De terugkomdag, ca. 6 weken na het einde van de cursus
  • Drankjes en tussendoortjes tijdens de lessen

Maximaal aantal deelnemers per cursus is 6 kinderen.

Kom in je kracht met Paardenkracht!


Uw kind aanmelden voor de volgende cursus of informatiemiddag? Klik hier voor de agenda  en lees wanneer de eerstvolgende cursus of informatiedag start. 

Voor meer informatie of overige vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of stuur een e-mail naar info@EquiKiddo.nl.