Verhinderd?

Wanneer u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak wordt u verzocht dit uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) van tevoren aan ons te laten weten, hierna geldt 25% annuleringsbijdrage waarvoor u een factuur ontvangt.


VERGOEDINGEN

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoeding:

 • PGB
 • Belastingdienst
 • Uw werkgever
 • De bedrijfsarts/Arboarts
 • Keulseweg Foundation

Voor meer informatie of overige vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of stuur een e-mail naar info@EquiKiddo.nl.


BTW:

Alle genoemde prijzen op de website vaEquiKiddo zijn inclusief 21% BTW.

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.


Reiskosten:

De kilometervergoeding op basis van de snelste route via Google Maps vanaf postcode 4761 NS 

< 15 km: gratis

> 15 km: € 0,19 per km


Locatie: 

 • Standdaarbuiten
 • Alle activiteiten kunnen ook plaatsvinden op elke gewenste locatie met uw eigen paard/pony.


UITSLUITINGSCRITERIA:

Onze uitsluitingscriteria zijn er op gericht om duidelijkheid te verschaffen in de hulp-/dienstverlening die geboden wordt vanuit EquiKiddo.

Wij hanteren hiervoor de volgende uitsluitingscriteria:

 • De situatie rondom de hulpvraag is dusdanig dat EquiKiddo onvoldoende kwaliteit en kwantiteit van de hulp-/dienstverlening kan garanderen.
 • Coachees met fysieke agressie-problemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de coach.
 • Coachees met complexe verslavingsproblematiek.
 • Coachees met complexe psychische/psychiatrische problematiek.

Wanneer na aanmelding blijkt dat er toch sprake is van één of meerdere uitsluitingscriteria, wordt er in samenspraak met de coachee en indien van toepassing diens ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordiger gezocht naar passende hulp-/dienstverlening.


Copyright © 2020 EquiKiddo: 

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud en foto’s voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.


Collectief Alternatieve Therapeuten

EquiKiddo is aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT  (Collectief Alternatieve Therapeuten).

Door screening en certificering wordt door deze beroepsorganisatie kwaliteit gegarandeerd aan klanten van EquiKiddo en voldoet de praktijk o.a. aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 


Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

EquiKiddo is aansloten bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).  

GAT is een rijks erkende, complementair gespecialiseerde en volledig onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie


KREAC & NOBCO/EMCC:

EquiKiddo is aangesloten bij KREAC, het Kwaliteitsregister voor de equine assisted coach. KREAC is een register van coaches en therapeuten die de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach®  met succes hebben afgerond en van het coachen met behulp van paarden hun beroep hebben gemaakt.

Het doel van KREAC is professionaliteit, transparantie en kwaliteitsbewaking te bevorderen en het vak equine assisted coach te professionaliseren. De in KREAC geregistreerde coach conformeert zich aan de beroepscode, bestaande uit een ethische code en een beroepsprofiel en geeft daarmee aan professioneel en integer te willen werken.