Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het coachen van mensen (coachee) met behulp van paarden. Deze coachmethode kan zeer breed ingezet worden in individueel coaching van kinderen, pubers, volwassenen maar ook als gezinscoaching en teamcoaching.


Paarden zijn kudde- en vluchtdieren met alle regels, acties en reacties die daarbij horen. Om te overleven in een kudde letten en reageren ze dan ook direct op de (kleinste) signalen van elkaar. Ze zijn gevoelig voor alles wat er om hen heen gebeurt.


Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur (vluchtdier) op de spanning en uitstraling die dit "nieuwe kudde lid" met zich meedraagt. De fijnste verandering in houding en intentie merken ze op. Gedrag wat niet ‘klopt’ word direct door hen herkend, hierdoor is het paard een meester in het scannen van lichaamstaal en uw innerlijke belevingswereld.


De coachee/team leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de paarden uit te voeren en daarna gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach, die faciliteert dit proces door het opzetten en begeleiden van deze activiteiten met de paarden die leiden tot zelfonderzoek van de coachee/team en waarborgt daarbij de fysieke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen.


De coachsessie is ervaringsgericht  en niet oplossingsgericht. De oplossing ligt bij coachee/team zelf en zal zeker tot openbaring komen, is het niet tijdens de coachsessie, dan wel in de tijd daarna. De paarden leven in het hier en nu en oordelen daarom niet, er is geen goed of fout. De activiteiten vinden plaats met beide benen op de grond, dus naast het paard, nooit erop. Ervaring met paarden is niet van belang voor de coachsessie.


Voor wie is ‘paardencoaching’ bedoeld?:

Voor iedereen die hulp nodig heeft bij een vraag waar hij/zij de antwoorden nog niet op gevonden heeft. Paardencoaching geeft de mogelijkheid om via een andere invalshoek hiernaar op zoek te gaan. Dit kan privé of werk gerelateerd, individueel of voor teams zijn. Hierbij werkt de coach oplossingsgericht, wat inhoudt dat ervaringen uit het verleden alleen onderwerp van gesprek vormen als deze in het heden en toekomst voor de coachee/team van belang zijn. En dit houdt ook in het vergroten van eigen kracht en oplossingsvermogen van de coachee/team zelf. Daarvoor pendelt de coach tussen zijn rol als expert en neutrale begeleider. Tijdens de activiteiten met het paard komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde:

non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.


Tijdens het uitvoeren van activiteiten met het paard in de coachsessie ontstaan daardoor vaak vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Ook bij uitstek geschikt in situaties waar woorden even niet meer toereikend zijn. Nieuwe coachvragen kunnen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en handelingen niet meer congruent zijn. Bij het terugvinden van die congruentie is het paard de beste feedback gever, eerlijk en effectief.