KINDERCOACHING:

Helaas zijn er veel kinderen/puber met een negatief zelfbeeld. Door oorzaken zoals o.a. gepest worden, leer problemen op school of emotionele problemen thuis. Een kind/puber kan zich hierdoor:

 • regelmatig onzeker voelen,
 • het gevoel hebben ‘anders’ te zijn,
 • moeite hebben met veranderingen,
 • moeilijk omgaan met (negatieve) gevoelens
 • last hebben van slaapproblemen,
 • en/of vaak last hebben van een “vol hoofd”.

Tevens kan er sprake zijn van complexere problemen zoals:

 • leerproblematiek,
 • gedragsproblematiek,
 • (faal)angst,
 • het verwerken van rouw, echtscheiding of trauma,
 • sociaal-emotionele problematiek,
 • hechtingsproblematiek,
 • ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D, ASS, LVB en HSP

Hier zijn wij van EquiKiddo in gespecialiseerd.


Met hulp van een hond gaan we op zoek naar het kind/puber zijn/haar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en ontdekt het kind/puber weer:

 • zijn/haar eigen innerlijke kracht,
 • zijn/haar eigen wijsheid,
 • zijn/haar zelfvertrouwen,
 • en zijn/haar moed.

Tijdens deze reis wordt de hond echt een maatje voor het kind/puber, een steun waar hij/zij alles aan kan en durft te vertellen. Of hij/zij nu bang, boos of verdrietig is, zich alleen voelt of zich anders dan andere kinderen voelt, samen met de hond durven ze stappen te zetten en hieruit volgt vertrouwen in zichzelf.