Wat is hondencoaching?

Hondencoaching is het coachen van mensen (coachee) met behulp van een hond. Deze coachmethode kan zeer breed ingezet worden in individueel coaching van kinderen, pubers, volwassenen maar ook als gezinscoaching en teamcoaching.


Honden zijn meesters in het lezen van houding, gedrag, emoties en intenties van mensen. Zij reageren op signalen die mensen aan hen geven. In hun reactie laten zij zien wat het effect van deze signalen op hen is. Zij ‘Spiegelen’ hiermee. Als je in deze spiegel wilt kijken, kun je hier veel van leren.


De coachee/team leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met een hond uit te voeren en daarna gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach, die faciliteert dit proces door het opzetten en begeleiden van deze activiteiten met de hond die leiden tot zelfonderzoek van de coachee/team en waarborgt daarbij de fysieke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen.


De coachsessie is ervaringsgericht  en niet oplossingsgericht. De oplossing ligt bij coachee/team zelf en zal zeker tot openbaring komen, is het niet tijdens de coachsessie, dan wel in de tijd daarna. Een hond leeft in het hier en nu en oordeel daarom niet, er is geen goed of fout. Ervaring met honden is niet van belang voor de coachsessie.


Voor wie is ‘hondencoaching’ bedoeld?:

Voor iedereen die hulp nodig heeft bij een vraag waar hij/zij de antwoorden nog niet op gevonden heeft. Hondencoaching geeft de mogelijkheid om via een andere invalshoek hiernaar op zoek te gaan. Dit kan privé of werk gerelateerd, individueel of voor teams zijn. Hierbij werkt de coach oplossingsgericht, wat inhoudt dat ervaringen uit het verleden alleen onderwerp van gesprek vormen als deze in het heden en toekomst voor de coachee/team van belang zijn. En dit houdt ook in het vergroten van eigen kracht en oplossingsvermogen van de coachee/team zelf. Daarvoor pendelt de coach tussen zijn rol als expert en neutrale begeleider. Tijdens de activiteiten met de hond komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde:

non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.


Tijdens het uitvoeren van activiteiten met een hond in de coachsessie ontstaan daardoor vaak vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Ook bij uitstek geschikt in situaties waar woorden even niet meer toereikend zijn. Nieuwe coachvragen kunnen ontstaan wanneer woorden, gevoelens en handelingen niet meer congruent zijn. Bij het terugvinden van die congruentie is een hond de beste feedback gever, eerlijk en effectief.