ANDERS LEREN MET honden:

Anders Leren met Honden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met een hond worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.


De Methode:

Anders Leren met Honden is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we ook veel aandacht aan de leervoorwaarden.


Verloop sessies:

Elke sessie start met een korte, visuele instructie, de leerstof wordt topdown aangeboden: je krijgt eerst een totaaloverzicht op papier. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de coach locatie wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Hierna volgt een warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Vervolgens wordt de leerstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden samen met een hond.


Huiswerk:

Herhalen is belangrijk om de leerstof te laten beklijven. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. Anders Leren met Paarden is geen bijles waar u uw kind een uurtje in de week naar toe brengt. Regelmatig thuis oefenen met uw kind is belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Uw kind krijgt van ons oefenbladen mee zodat jullie samen hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen herwinnen.


School:

In overleg met u wordt contact opgenomen met school. De leerkracht weet immers als geen ander hoe het kind vijf dagen in de week op school in zijn/haar vel zit en van welke hiaten er sprake is.


Waarom met honden?

Een Anders Leren met Honden, hond is een rustige hond met een zacht en betrouwbaar karakter. Het is dus niet nodig om ervaring met honden te hebben. Leren met een hond heeft de volgende, unieke eigenschappen:

  • Met Anders Leren met honden leer je in beweging en interactief (visueel-kinesthetisch) in plaats van stilzittend informatie tot je nemen via met name het gehoor (auditief)..
  • De hond zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zgn. limbische evenwicht.
  • Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen met de hond.
  • Een hond oordeelt niet over je, waardoor je je veilig bij een hond voelt. Vanuit veiligheid kun je beter leren.
  • Naast veiligheid, gaat het bij een hond ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.
  • De hond reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet.
  • Omdat honden zoveel impact hebben, zal de leerervaring minder snel vergeten worden dan in een regulier traject.

Modules:

Het kind stelt samen met zijn ouder(s)/verzorgers een persoonlijk pakket samen door modules te kiezen. Dat kan variëren van een losse module tot een langer traject van meerdere modules. Precies dat wat nodig is voor het kind en in het tempo van het kind. De trainingen zijn geen vervanging voor een dyslexiebehandeling. Het is aan te raden om goed te overleggen met de coach als u een training gelijktijdig met een dyslexiebehandeling wilt doen. Dit om te voorkomen dat de belasting voor het kind te zwaar wordt en er sprake kan zijn van gebruik van verschillende termen waardoor verwarring kan ontstaan. 


ALGEMEEN:

Mindset

Bepaal zelf hoe je je voelt door anders te denken. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.

Taal:

Werkwoordspelling

Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. kofschip!

 

REKENEN:

Tafels

Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.

 

Optellen/aftrekken

Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, tellen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.

 

OPMAAT:

Algemene coaching met hulp van een hond. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van diverse executieve functies (leervoorwaarden) zoals emotieregulatie, werkgeheugen, doelgerichtheid e.d. Ook ouderbegeleiding valt hieronder. Soms kunnen kinderen pas weer in beweging komen als ouders hun eigen vraagstuk hebben uitgewerkt. U kunt met de coach afstemmen aan welke leerdoelen wordt gewerkt. Hiervoor wordt een plan op maat gemaakt.