BEWEGEND LEREN:

Steeds meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoog sensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achterwege. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

Deze grote groep kinderen hebben juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers!


BEELDDENKEN & LEERPROBLEMEN:

Kinderen die beelddenken hebben een andere manier van denken. Beelddenken heeft namelijk een andere manier van informatieverwerking. Kinderen die beelddenkers zijn denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen.

Een simpele proef voor beelddenkers:

Doe je ogen dicht en denk aan het woord: bloem Wat zie je?

De meeste mensen zien dan de letters B-L-0-E-M voor zich.

Een beelddenker ziet echter een prachtige bloem, met mooie kleuren, groene steel met Bladeren.


Kinderen die beelddenkers zijn hebben problemen met lezen, spelling en/of rekenen. Deze kinderen hebben vaak:

  • moeite met onthouden van informatie,
  • concentratieproblemen,
  • zijn chaotisch en regelmatig te laat,
  • prikkelgevoelig,
  • teruggetrokken of juist erg druk
  • en soms clownesk gedrag.

Het lukt deze kinderen gewoonweg niet om te zien wat voor een talent ze in huis hebben. Ze lopen vast op school, halen lage cijfers en weten niet hoe ze het tij moeten keren. De motivatie voor school en het zelfvertrouwen nemen af.


Doordat het huidige onderwijs over het algemeen op het auditief digitaal leren ingericht is (via het gehoor) en niet op een visuele manier van informatie verwerken, waardoor de aangeboden lesstof niet wordt begrepen en onthouden. Door deze manier van onderwijs lopen steeds meer (beelddenkende) kinderen vast op school. 


Wij van EquiKiddo zetten ons in om deze kinderen te helpen op het gebied van studievaardigheden, planning en het leren ‘leren’. De leerstof wordt op een andere manier, namelijk visueel aangeboden. Door deze ‘visuele vertaling’ wordt de leerstof beter begrepen en onthouden. Hierdoor krijgen deze kinderen weer zelfvertrouwen en gaan met meer plezier naar school.